Om Lekhuset

Vill du vara delaktig i ditt barns förskola? Föräldrakooperativet Lekhuset bygger på föräldrarnas medverkan och vilja att påverka. Tillsammans med utbildad personal skapar vi bästa möjliga förutsättningar för våra barns utveckling och en meningsfull tillvaro.

Yttre omständigheter som kommunala bestämmelser och bidrag påverkar också vår verksamhet. Läs mer på Malmö Kommuns sida.

Möten, styrelse och arbetsgrupper

Som förälder på Lekhuset kommer du att vara aktivt delaktig i driften av verksamheten. Det handlar om allt från arbetsgivaransvar, ekonomi, personalfrågor, underhåll av lokaler och inventarier till matinköp, information och rekrytering av nya barn och familjer mm. Detta sköter vi genom olika möten och arbetsgrupper.

Lekhuset är en ekonomisk förening och verksamheten leds av en styrelse där alla familjer är representerade. Här fattas mer övergripande beslut om verksamheten. För att underlätta den dagliga verksamheten har vi också medlemsmöten varje månad. Olika arbetsgrupper tillsätts när något utöver det vanliga måste göras.

En gång om året har vi en årsstämma där vi väljer de olika förtroendeposterna och nyckelpersoner som ordförande, kassör, personalansvarig, köansvarig, fixaransvarig och inköpsansvarig.

Varje vår har vi en gemensam weekendutflykt då vi hyr stugor, vandrarhem eller liknande. Den är mycket uppskattad, även personalen med sina familjer bjuds med.

Måltider

Vi har en egen kock som lagar all mat från grunden. Vi handlar så långt det är möjligt ekologiskt odlade råvaror och andra ingredienser.