Pedagogisk verksamhet

Lekhuset är en föräldrakooperativ förskola som funnits sedan 1985. Förskolan kännetecknas av en lång tradition av samarbete mellan föräldrar och pedagoger i syfte att göra barnens dagar innehållsrika, lärande och roliga. Detta förhållningssätt avspeglas i atmosfären på förskolan.

Vi som jobbar på Lekhuset:

Sanela
Sanela H Holmgren Förskolechef Ateljerista

 

 

tina_webb
Tina Mjögeman Förskolelärare

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-04-22 10.41.05
Frida Schultz,       Resurs

 

 

Helena Dahlqvist       Kock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans strävar vi efter att förskolan ska vara en mötesplats för olika generationer, nationaliteter och traditioner. Föräldrarnas ansvar och engagemang är stort. Ansvaret innebär att man är en medlem i en ekonomisk förening. Konkret innebär detta att man som förälder utgör en resurs i verksamheten, aktivt bidrar till att forma förskolans miljö samt engagerar sig i pedagogiska frågor.

Pedagogisk filosofi

Sedan 2001 är Lekhuset Reggio Emilia-inspirerad. Detta betyder att pedagogerna i planering, genomförande och dokumentation utgår från barnen och deras tankar. Projektinriktat arbete utgör basen i verksamheten. Ett projektarbete har sin utgångspunkt i barnens intressen och tidigare kunskap.

Projekt ger möjligheter att på olika sätt bearbeta frågor och problem samt utveckla barnens intresse och kompetens på viktiga områden. Genom projektarbete ger vi barnen möjlighet att uttrycka sig på mångsidiga sätt, till exempel genom berättelser, sagor, samtal, lek, drama, sång, musik, bild och form.Reggio Emilias pedagogiska filosofi har fem komponenter som är väldigt viktiga för oss. De är

 

 

 • Barnsyn
 • Kunskapssyn
 • Pedagogens roll
 • Pedagogisk dokumentation och reflektion
 • Pedagogisk miljö

Barn och kunskapssyn

Vi på Lekhuset försöker jobba utifrån dessa grundstenar som innebär att vi ser barnet som ett barn:

 • med stor kompetens
 • som upptäcker och utforskar
 • fullt av frågor och ivrigt att förstå
 • som kan redan från början, bara vi vuxna ser det och ger barnet möjligheterna
 • som skapar sin egen kunskap tillsammans med andra barn och vuxna
 • som lär sig genom att försöka, undersöka, ompröva, uppleva och dra egna slutsatser

Pedagogens roll och dokumentation

Vi pedagoger strävar efter att vara nyfikna och aktiva. Vi lyssnar till barnens tankar och idéer och är medforskande i deras problem och funderingar som uppstår. Vi strävar efter att sätta oss in i och tolka vad det är som barnet försöker förstå. Detta gör vi med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. Dokumentation hjälper oss att synliggöra barnen och förstå hur barnen lär sig. Det hjälper barnen att själva blir medvetna om sina egna läroprocesser. Genom pedagogisk dokumentation får föräldrarna möjlighet att bli mer delaktiga i verksamheten.

                                                                                                                                                                       

Miljö

Innemiljö på förskolan förändras efter barnens intressen, projekt och ålder. Miljön uppmanar barnet till självständigt utforskande. Materialet är tillgängligt och tilltalande. Inom Reggio Emilia pratar man om miljön som en tredje pedagog. En organiserad och estetetisk miljö är inspirerande och lockande.

Utflykter, studiebesök och kultur

Vi utnyttjar kulturbussen för att kunna ta oss till olika kulturupplevelser och temalekplatser i Malmö. Syftet är att låta barnen uppleva teater, sagor och sång. Vi besöker regelbundet biblioteket och lånar nya spännande böcker. Vi hyr regelbundet buss för att ta oss till naturen.

                                                                                                                                                                     

Vi jobbar utifrån våra styrdokument som är Läroplanen för förskola Lpfö 98 och vår lokala verksamhetsplan.