VÄLKOMMEN TILL LEKHUSET

Välkommen till Lekhuset! Vi är ett föräldrakooperativ som drivs av engagerade föräldrar och personal. Lekhuset ligger på Sorgenfrivägen i Malmö och har funnits sedan 1985. Verksamheten bygger på föräldrars medverkan och viljan att påverka. Den pedagogiska verksamheten leds av förskolechefen medan förskolans styrelse består av föräldrar. Tillsammans med utbildad personal skapar vi de bästa möjliga förutsättningarna för våra barns utveckling.

Mer om oss

VARFÖR LEKHUSET?

Miljömedveten

Barnen är vår framtid. Vi lär våra barn att värna om miljön och serverar ekologisk mat i största möjliga mån.

Egen kock

Mat blir både bäst och godast när den lagas från grunden. Därför har vi en egen kock.

Små Barngrupper

Vi har endast en avdelning, som i sin tur är åldersindelad i tre små grupper. Små barn behöver små barngrupper.

Engagemang

Hos oss är ett starkt föräldraengagemang en naturlig del av verksamheten. Föräldrarna är med och formar innehållet för sina barns omsorg i samverkan med den pedagogiska personalen.

Personal

Vi har hög personaltäthet och låg personalomsättning, vilket stärker gruppen och skapar trygga relationer.