Ställ ert barn i kö

För att ställa ditt barn i kö till Lekhuset fyll i blanketten nedan. Vi tillämpar syskonförtur.

Alla föräldrar ska vara beredda på att ta uppdrag i styrelsen. Styrelsen väljs om varje år, och de föräldrar som har uppdrag i styrelsen ska vara beredda på att gå på styrelsemöten vid behov. Styrelsen har möte en gång i månaden, totalt ungefär åtta gånger per år, och mötena tar ungefär två timmar.

Alla föräldrar som inte har uppdrag i styrelsen ska vara beredda på att vara med i specifika arbetsgrupper för skötsel av enklare saker rörande förskolans utemiljö eller inomhusmiljö, till exempel att beskära buskar eller städa gården eller sätta upp brandvarnare. Arbetet som krävs är efter förmåga, och om uppgifter går bortom vad medlemmarna förmår köper huvudmannen in tjänsten externt. Arbetet i grupperna förväntas ta några timmar i månaden i anspråk av medlemmarna.

Alla föräldrar ska vara beredda på att närvara på förskolan 5 eftermiddagar per kalenderår som föräldraresurs för att avlasta personalen med enklare uppgifter av ickepedagogisk karaktär. Närvaron är normalt fyra timmar per dag under dagarna.

En förälder per familj ska vara beredd på att delta i två städdagar per år som tar ungefär 6 timmar.

    Vi kommer sedan att kontakta er när det är dags för öppet hus, vilket vi har minst en gång per år – oftast tidig vår. Intagning sker nästan endast i augusti varje år. Om ni har frågor är ni förstås också välkomna att maila dem till oss! Tack