Om Lekhuset

Vill du vara delaktig i ditt barns förskola?

Lekhuset har funnits sedan 1985 och startade i kvarteret Östergård på Backarna. Därför hette föräldrakooperativet först ”Backarnas föräldrakooperativa förskola” men bytta sedan namn till Lekhuset efter förslag från barnen och flyttade också till lokaler på Sorgenfrivägen.

Verksamheten arbetar Reggio Emilia-inspirerat där barn lär sig genom att använda alla sina sinnen genom ett utforskande arbetssätt.

Möten, styrelse och arbetsgrupper

Som förälder på Lekhuset kommer du att vara aktivt delaktig i driften av verksamheten. Det handlar om allt från arbetsgivaransvar, ekonomi, personalfrågor, underhåll av lokaler och inventarier till matinköp, information och rekrytering av nya barn och familjer mm. Detta sköter vi genom olika möten och arbetsgrupper.

Lekhuset är en ekonomisk förening och verksamheten leds av en styrelse där alla familjer är representerade. Här fattas mer övergripande beslut om verksamheten. För att underlätta den dagliga verksamheten har vi också medlemsmöten varje månad. Olika arbetsgrupper tillsätts när något utöver det vanliga måste göras.

En gång om året har vi en årsstämma där vi väljer de olika förtroendeposterna och nyckelpersoner som ordförande, kassör, personalansvarig, köansvarig, fixaransvarig och inköpsansvarig.

Varje vår har vi en gemensam weekendutflykt då vi hyr stugor, vandrarhem eller liknande. Den är mycket uppskattad, även personalen med sina familjer bjuds med.

Måltider

Vi har en egen kock som lagar all mat från grunden. Vi handlar så långt det är möjligt ekologiskt odlade råvaror och andra ingredienser.

Vi som jobbar här

Många av våra besökare vittnar om att man känner sig välkommen så snart man kliver innanför grinden. Att det sitter harmoni och positivitet i väggarna. Det som kännetecknar oss pedagoger är nog just den positiva andan, värmen och vårt engagemang i barnen. Vi arbetar på Lekhuset för att vi aktivt valt att göra det, för att vi älskar inte bara vårt yrke utan även vår arbetsplats. Vi fyller våra dagar med mycket humor och glädje och arbetar medvetet med att vara närvarande samt bygga relationer med barnen. Vårt mål är att alla barn ska känna sig bekräftade, delaktiga och viktiga samt få de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.