Föräldraresurs

Föräldraresursen är något speciellt för föräldrakooperativ verksamhet eftersom den ger en unik delaktighet i barnens vardag. På ett schema som omfattar lika många veckor som vi är föräldrar tecknar varje förälder sig för två dagar i följd då man aktivt medverkar i verksamheten på förskolan.

Tillsammans skapar vi den sociala enhet som vi tycker är viktig for barnen. Föräldrar blir en naturlig del i verksamheten och vi lär känna varandra som människor och inte bara som föräldrar, barn och personal.!

Under dessa dagar blir du en extra resurs som förstärker personalen och underlättar verksamheten. Samtidigt får du en helt unik inblick i, och upplevelse av, barnens vardag på förskolan.

För barnen betyder det:

 • Att föräldrarna väl känner deras vardag
 • Att de lär känna många vuxna som är deras kamraters föräldrar
 • Att de ser att vuxna som står dem nära delar ansvar och fattar beslut


 • För föräldrarna betyder det:

 • Ett verkligt inflytande över en välkänd verksamhet
 • Tillfällen att lära sig om barn tillsammans med pedagogiskt utbildad personal
 • Att kontakten med andra föräldrar ger nya erfarenheter
 • Att det blir naturligt att hjälpas åt i andra sammanhang


 • För personalen betyder det:

 • Att de lär känna barnens föräldrar
 • Att föräldrarna har insikt i verksamheten vilket skapar förståelse för beslut som tas
 • En extra resurs i barngruppen


 • Familjer som nyligen har fått en bebis är undantagen föräldraresurs den kommande terminen.