Staff department Avdelning 1

Jag brinner för att ge både barn och pedagoger de allra bästa förutsättningarna för att växa och utvecklas. De första åren i era barns liv är de viktigaste.

Jag kallas även för Lisa och är Lekhusets förskolechef. Jag har arbetat i förskolan sedan 1998. Förskollärare, Pedagogisk rådgivare, Metagog och Förskolechef är de arbetsroller jag haft. Jag är även utbildad Specialpedagog.