Staff Member position Förskolechef

Jag kallas även för Lisa och är Lekhusets förskolechef. Jag har arbetat i förskolan sedan 1998. Förskollärare, Pedagogisk rådgivare, Metagog och Förskolechef är de arbetsroller jag haft. Jag är även utbildad Specialpedagog.